Βέλτιστες πρακτικές για τις καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών

γράφει ο Δημοσθένης Χρ. Κατσή, γεωπόνου, γ.γ. ΣΕΣΣΠ, CEO Agroland s.a.

Βέλτιστες πρακτικές για τις καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Οι αγροί που καλλιεργούνται με χειμερινές καλλιέργειες καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας μας. Ο κύριος λόγος είναι η αδυναμία άρδευσης των συγκεκριμένων χωραφιών, όπως και η αμειψισπορά των ποτιστικών αγρών που είναι αναγκαία για τη σωστή διατήρηση αυτών. Η κύρια χειμερινή καλλιέργεια είναι τα σιτηρά με τα ψυχανθή να ακολουθούν, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει δυναμική ανάπτυξη της ελαιοκράμβης κατά περιοχές.

Προετοιμασία εδάφους

Όσα χωράφια έρχονται από χειμερινές καλλιέργειες έχουν συνήθως οργωθεί το καλοκαίρι και είναι πολύ ευκολότερη η κατεργασία τους το φθινόπωρο πριν από τη σπορά. Όσα έχουν καλοκαιρινές καλλιέργειες πρέπει να περιμένουμε τη συγκομιδή και αμέσως μετά να τα καλλιεργήσουμε. Είναι πιο δύσκολα, λόγω της συμπίεσης του εδάφους, και πολλές φορές κάνουμε πολύ επιφανειακή κατεργασία για να τα ετοιμάσουμε.

Όσον αφορά τα σιτηρά, δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ψιλοχωμάτισμα ή υγρασία ή βαρύ έδαφος.

Τα ψυχανθή σπέρνονται λίγο πιο νωρίς και θέλουν το χωράφι στον ρώγο του, αλλιώς σε ακατέργαστο έδαφος ή λασπερό, θα έχουμε αποτυχία. Τέλος, η ελαιοκράμβη σπέρνεται νωρίς το φθινόπωρο, αλλά πρέπει να προηγηθεί βροχή και αυτό πολλές φορές δημιουργεί πρόβλημα (σε περίπτωση ανομβρίας δεν σπέρνουμε).

Διαβάστε σχετικά: Η προετοιμασία των χωραφιών για τη σπορά σίτου

Λίπανση, ζιζανιοκτονία, σπόρος

Αφού προετοιμάσουμε το χωράφι, πρέπει να το λιπάνουμε και να κάνουμε ζιζανιοκτονία. Η λίπανση γίνεται συνήθως ταυτόχρονα με τη σπορά. Τα συνήθη λιπάσματα είναι τα θειοφωσφορικά τύπου 16-20-0 ή 20-10-0 για τα σιτηρά. Τελευταία χρησιμοποιούνται και λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης αζώτου. Στα ψυχανθή, ρίχνουμε μικρή ποσότητα του τύπου 11-15-15, ενώ στην ελαιοκράμβη του τύπου 20-8-10. Ζιζανιοκτονία προσπαρτικά ή μετασπαρτικά.

Διαβάστε σχετικά: Ολοκληρωμένη λίπανση στα χειμερινά σιτηρά: Βασικό εργαλείο για την επιτυχία της καλλιέργειας

Στα σιτηρά και στα ψυχανθή κάνουμε και μεταφυτρωτικές εφαρμογές την άνοιξη με καλύτερα αποτελέσματα. Το βασικό στοιχείο είναι ο σπόρος, κάποιοι λένε το Α και το Ω, σίγουρα όμως είναι η μισή επιτυχία μας. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος, απαλλαγμένος από ασθένειες, καθαρός και γνωστής ποικιλίας σε εμάς, ώστε να γνωρίζουμε τη διαχείρισή του. Ο σπόρος πρέπει να έχει υποστεί εντομολογική απολύμανση, ενώ τελευταία, λόγω έξαρσης των μυκητολογικών ασθενειών, ο σπόρος είναι επενδυμένος με μυκητοκτόνα, ώστε να μπορεί το φυτό για ένα μεγάλο διάστημα να είναι προστατευμένο. Αφού έχουμε εξασφαλίσει τέτοιον σπόρο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε επιτελέσει ένα από τα βασικότερα βήματα στην καλλιέργειά μας.

Κλιματικές συνθήκες

Συνήθως, ο χειμώνας και η άνοιξη είναι καθοριστικοί για τις καλλιέργειές μας. Τα σιτηρά είναι ανθεκτικά στις πολλές βροχές και τα κρύα, αλλά όταν τα χωράφια είναι βαριά και πολύ υγρά ή νεροκρατούν, συνήθως «κόβεται» το σιτάρι (αραιώνει). Τα ψυχανθή είναι ακόμα πιο ευαίσθητα και στην υγρασία και στο κρύο, ειδικά οι φακές απαιτούν πολύ στραγγιστικά χωράφια.

Την άνοιξη, αν έχουμε σοκαρισμένα φυτά επεμβαίνουμε νωρίς με αμινοξέα ή άλλου είδους σκευάσματα που βοηθούν να ξεπεράσουν το στρες. Αν έχουμε ζιζάνια, κάνουμε επιφανειακές εφαρμογές με ζιζανιοκτόνα. Σε περίπτωση εντομολογικών ή μυκητολογικών προσβολών, επεμβαίνουμε με τα αντίστοιχα σκευάσματα.

Άρδευση

Συνήθως στις χειμερινές καλλιέργειες δεν αρδεύουμε. Σε κάποιες, όμως, πολύ ξηρικές χρονιές και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης, το κάνουμε πάντα όσο πιο νωρίς γίνεται (τον Μάρτιο έως τα μέσα Απριλίου).

Συγκομιδή

sitari-kalliergeiaΞεκινά από τα μέσα Μαΐου με πρώτα τα ψυχανθή και από τις αρχές Ιουνίου τα σιτηρά μέχρι τις αρχές Ιουλίου ανάλογα την περιοχή και στο τέλος η ελαιοκράμβη. Στα σιτηρά ο αλωνισμός είναι σχετικά εύκολος και τυποποιημένος. Στα ψυχανθή υπάρχει μια σχετική δυσκολία, γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις, κοπή με ειδικό μαχαίρι για ξήρανση και μετά από λίγες μέρες αλωνισμός με pickup στην κομπίνα. Σε κάποιες περιπτώσεις, γίνεται και απευθείας αλωνισμός, αφού προηγουμένως έχουμε ψεκάσει με καυστικό σκεύασμα τη φυτεία.

Αποτέλεσμα

Οι καλλιέργειες χειμερινών καλλιεργειών είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν έχουν καμία σχέση με τις ανοιξιάτικες-καλοκαιρινές ποτιστικές καλλιέργειες, καθώς έχουν περιορισμένες εισροές όσο και εκροές. Πολλά εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα και της άνοιξης, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα επεμβάσεων όποτε θέλουμε ή όποτε χρειάζεται, αλλά όταν αυτές το επιτρέπουν. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι λύση ανάγκης ή αναγκαίο κακό. Παρ’ όλα αυτά, προστατεύουν τα εδάφη, δίνουν βιοποικιλότητα και μας χαρίζουν πολύτιμα προϊόντα στη διατροφή μας.

 

-Διαφήμιση-