Χτίσιμο του αφορολόγητου μέσω e-αποδείξεων: Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο αγρότης μέχρι το τέλος του έτους στον λογιστή του

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ⇒