Πολύ υψηλές και σήμερα οι θερμοκρασίες – παραμένει ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ⇒