Στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που συνδιοργάνωσαν –με απόλυτη επιτυχία- η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με τον ΣΕΒΕ (Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), υπό την αιγίδα της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος), ο Πρόεδρος του  ΣΕΒΕ, Κυριάκος Λουφάκης, αναφέρθηκε στα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των ελληνικών εξαγωγών για το 2017, με πρωταθλητή τον αγροδιατροφικό κλάδο. Μάλιστα, σημείωσε πως παρ’ όλη την πτώση του τομέα των εξαγωγών το 2016, τα αγροδιατροφικά προϊόντα σημείωσαν άνοδο 7%.

Έκανε αναφορά στην αναγκαιότητα της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που προκύπτει από την υπερφορολόγηση της εργασίας και την ώθηση του ικανού ανθρώπινου δυναμικού να φεύγει στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας και τη χώρα μας να καταλήγει να εξάγει πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό αντί για ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διεύρυνση του πεδίου των ελληνικών εξαγωγών όχι μόνο στις γειτονικές μας χώρες αλλά και σε αγορές, οικονομικά εύρωστες, ικανές να πληρώσουν την υψηλή αξία των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνέργειες που μπορούν να  πραγματοποιηθούν με τις γειτονικές μας χώρες, όπως κοινά καινοτόμα προγράμματα ευφυούς γεωργίας λόγω γεωγραφικής θέσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο δορυφόρος δεν βλέπει σύνορα».

Τα βήματα για γίνεις μελισσοκόμος