Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας & θάλασσας του ΠΑΑ 2014-2020 παρουσιάστηκε την Παρασκευή 5-5-2017 στην ημερίδα του ΥΠΑΑΤ.

Δείτε το Video.

  • Πότε εγκρίθηκε
  • Αναπτυξιακό όραμα
  • Κύρια μέτρα / δράσεις

Παρουσίαση: Ευαγγελία Μηνά, Στέλεχος Μονάδας Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας

Τα βήματα για γίνεις μελισσοκόμος