Οι επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 5-5-2017 στην ημερίδα του ΥΠΑΑΤ.

Δείτε το Video.

  • Οι βασικές προτεραιότητες του νέου ΠΑΑ
  • Οι πέντε βασικές ομάδες Μέτρων του νέου ΠΑΑ
  • Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας 
για όλες τις δράσεις
  • Όροι επιλεξιμότητας

Παρουσίαση: Ευαγγελία Τζουμάκα από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

Τα βήματα για γίνεις μελισσοκόμος