Ο Διευθυντής Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Τάσος Χανιώτης, ομιλητής της 1ης θεματικής ενότητας του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που συνδιοργάνωσαν –με απόλυτη επιτυχία- η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με τον ΣΕΒΕ (Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), υπό την αιγίδα της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος), αναφέρθηκε στο μηχανισμό παροχής συμβουλών στους αγρότες, ο οποίος θα συμβάλει στο να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που κατέχουν τη γνώση και εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες και σε αυτούς που δεν το υλοποιούν, ενώ παράλληλα θα προωθήσει τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών στο χωράφι με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Στη συνέχεια σημείωσε την πρόοδο που παρουσιάζουν οι Ευρωπαϊκές χώρες στη χρήση καινοτόμων εφαρμογών ευφυούς γεωργίας σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία δεν υστερεί στην παραγωγή γνώσης αλλά στον τρόπο διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών. Όπως τόνισε, το Σύστημα Παροχής Συμβουλών θα δημιουργήσει τις βάσεις ώστε κάθε παραγωγός να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε νέα καινοτόμο εφαρμογή ευφυούς γεωργίας, με τη βοήθεια ιδιωτικών και δημοσίων φορέων.

Τα βήματα για γίνεις μελισσοκόμος