Απαγορεύσεις αλιείας ξιφία τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο

Άρση αποκλειστικά για το ψάρεμα σε εγχώρια ύδατα τον τελευταίο μήνα του έτους

Συνεχίζεται μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου η απαγόρευση αλιείας ξιφία σε όλη τη Μεσόγειο, ενώ, όσον αφορά τα εθνικά ύδατα, θα υπάρξει νέα απαγόρευση για τον μήνα Δεκέμβριο. Ως εκ τούτου, το σύνολο των αδειών αλιείας ξιφία έχει ανακληθεί για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η απαγόρευση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες ποσότητες ξιφία των οποίων η διακίνηση έγινε από σκάφη με ελληνική σημαία, διατέθηκαν προς πώληση με τον χαρακτηρισμό “νωπός” τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Αυτό, φυσικά, ίσχυε μόνο για τις ποσότητες που είχαν αλιευθεί μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015. Η απαγόρευση αλιείας βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου έως την 30ή Νοεμβρίου.

Από την 1η έως την 31η Δεκεμβρίου θα υπάρξει νέα απαγόρευση η οποία αφορά μόνο στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία μόνο εφόσον έχει αλιευθεί στα διεθνή ύδατα και συνοδεύεται από το πιστοποιητικό Τ2Μ.