Άρδευση ακριβείας στην υπηρεσία του αγρότη

Ο περιορισμός των υδάτινων πόρων που φέρνει και η κλιματική αλλαγή, απαιτεί την εξασφάλιση των αναγκών του φυτού με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού.

Άρδευση ανάλογα με το μέγεθος των καρπών

Η συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν τη σύσταση του εδάφους, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τις διαφοροποιήσεις του μικροκλίματος και τις παραγωγικές αποδόσεις, αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζονται οι εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας.

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι εφαρμογές που αφορούν την άρδευση Ακριβείας αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. Ο περιορισμός των υδάτινων πόρων που φέρνει και η κλιματική αλλαγή, απαιτεί την εξασφάλιση των αναγκών του φυτού με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού. Η βέλτιστη άρδευση σε όλα τα σημεία του αγρού εξασφαλίζει επίσης τη βελτίωση της θρέψης και της ομοιόμορφης ανάπτυξης της παραγωγής.

Ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα άρδευσης Ακριβείας πεδινών περιοχών, θεωρείται το VRI. Το σύστημα αποτελείται από έναν κεντρικό άξονα που στηρίζεται σε τροχούς και στον οποίο έχουν προσαρμοστεί ρυθμιζόμενα μπεκ. Η ταχύτητα κίνησης του συστήματος, ο όγκος του νερού που διέρχεται από κάθε μπεκ και η αυξομείωση των ποσοτήτων από περιοχή σε περιοχή του αγρού, καθορίζονται από ειδικό λογισμικό πρόγραμμα που έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα που ισχύουν για το συγκεκριμένο χωράφι. Η διαδικασία ελέγχεται ασύρματα από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχει τοποθετηθεί στον κεντρικό άξονα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη.

Στον πυρήνα επιτυχίας του συστήματος βρίσκεται η κατάλληλη «συνταγή» ποτίσματος για τον συγκεκριμένο αγρό. Κατά κανόνα, οι «συνταγές» αυτές διαφοροποιούνται με βάση τον βαθμό ανομοιομορφίας της σύστασης του εδάφους που πρέπει να αρδευτεί, και την ύπαρξη ενός ή περισσότερων καλλιεργειών.

Μέθοδοι άρδευσης με ακρίβεια

Όπως απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα, υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τρόποι άρδευσης.

Στον πρώτο, ο αγρός διαιρείται σε τμήματα της μίας μοίρας ενός νοητού κύκλου. Κάθε μπεκ ρυθμίζεται ηλεκτρονικά με τέτοιο τρόπο ώστε να διοχετεύει το ίδιο ποσοστό νερού.

ardeusi-akriveias-xorafi-agrotes

Η δεύτερη μέθοδος αφορά αγρούς με σημαντικές διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών. Το χωράφι διαιρείται σε 5.400 ζώνες και καταγράφονται οι ανάγκες άρδευσης της κάθε ζώνης ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους και τις συνθήκες που επικρατούν. Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται στο λογισμικό του συστήματος και οι ποσότητες νερού που διοχετεύονται από κάθε μπεκ διαφοροποιούνται ανάλογα με το ακριβές σημείο που ποτίζεται.

Η τρίτη μέθοδος αφορά επίσης αγρούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά εδάφους και μικροκλίματος, που ωστόσο είναι τετραγωνισμένα, ενώ μεσολαβούν τμήματα που πρέπει να παραμείνουν απότιστα. Ο αγρός διαιρείται και σε αυτή την περίπτωση σε 5.400 τμήματα διαχείρισης και εφαρμόζονται οι διαδικασίες της προηγούμενης μεθόδου.