Έντεκα μεταποιητές έλαβαν έγκριση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2016 (πρώτη χρονιά εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πορτοκάλια χυμοποίησης) εγκρίνεται η συμμετοχή 11 μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

  1. ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε
  2. ΑΣΕΕ ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΛΑΚΩΝΙΑ»
  3. ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ−ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ
  4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΑΒΕΕ
  5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε.
  6. ΒΙΟΦΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΦΡΕΣ Α.Ε.
  7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝΚΩΝ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
  8. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ−ΡΕΑ
  9. ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ Α.Ε.

10 ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.

11 ALBERTA ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ALBERTA Α.Ε.

Η σχετική απόφαση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια