Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κέρκυρα

Την σύμβαση κατασκευής δύο υποέργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Π.Ε. Κέρκυρας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Συγκεκριμένα μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπράτησης των έργων και αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία., αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι κατασκευής των έργων και υπεγράφησαν οι συμβάσεις για να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα για την Π.Ε. Κέρκυρας.

Πρόκειται για τα υποέργα:

  1. «Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Βόρειας Κέρκυρας» με προϋπολογισμό 141.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προθεσμία ολικής περάτωσης των εργασιών 8 μήνες και
  2. «Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Νότιας Κέρκυρας», με προϋπολογισμό 134.999,99€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προθεσμία ολικής περάτωσης των εργασιών 8 μήνες.

Τα δύο υποέργα εντάσσονται στο έργο «Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000.