Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Οι πίνακες με την προσωρινή κατάταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προσωρινή κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και η προσωρινή κατανομή των κονδυλίων για την ένταξή τους στο συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023, με βάση τους
διοικητικούς ελέγχους που διενέργησαν οι Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. της χώρας.

Με την παρούσα απόφαση εντάσσονται αμπελοτεμάχια 30 παραγωγών, με συνολική έκταση
ένταξης 439,8 στρ. και ποσό 686.144,5 ευρώ.

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων, γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προηγούμενης απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δεν απαιτείται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση