Γιατί δημιουργήθηκε η Ύπαιθρος Χώρα

Γιατί δημιουργήθηκε η Ύπαιθρος Χώρα

Συνεταιριστικές οργανώσεις

Η Ύπαιθρος Χώρα στηρίζει και προβάλλει τις αρχές του συνεργατισμού. Αξίες, όπως αποτελεσματικότητα, κοινό όφελος, συλλογικότητα, ισοτιμία και διαφάνεια θα είναι η σημαία μας.

Θα είμαστε απέναντι σε πρακτικές του παρελθόντος, αδικαιολόγητες δανειοδοτήσεις, στήριξη κομμάτων και συντήρηση του πελατειακού συστήματος, που διέλυσαν τη χώρα. Δεν μας αφορούν τα πρόσωπα, που ενσάρκωσαν αυτές τις πρακτικές για ίδιο όφελος. Απλώς, τους αγνοούμε.

Η εμμονή στη λογική των επιδοτήσεων είναι αδιέξοδη, δεν είναι αυτοσκοπός. Όποιος καταφέρει να είναι αποτελεσματικός, αυτός θα επιβιώσει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μεγάλα μεγέθη και οικονομίες κλίμακας. Και αυτές επιτυγχάνονται μέσω των αγροτικών οργανώσεων. Η επιλογή ανήκει στους ίδιους. Η ανάπτυξη αγροτικών οργανώσεων (Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ομάδες Παραγωγών), βασισμένων στις παραπάνω αξίες, αποτελούν τη μοναδική επιλογή. Αυτών, που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους, εξασφαλίζοντας εισόδημα για την οικογένειά τους.

Βλέπουμε μπροστά, χωρίς μιζέρια και ατέρμονη κριτική. Φωτεινά παραδείγματα συνεταιρισμών αυξάνουν τις εξαγωγές τους, με σημαντικά μερίδια στην ελληνική αγορά, παράγουν προστιθέμενη αξία για τα μέλη, επανεπενδύοντας τα κέρδη τους. Πίσω από αυτά υπάρχουν πρακτικές και άνθρωποι. Αυτούς τους ανθρώπους και τις πρακτικές θα αναδείξουμε.

Έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έξυπνη λίπανση, την έξυπνη άρδευση, την καταπολέμηση ασθενειών με αεροφωτογραφίσεις, την online ανάλυση του γάλακτος στην άμελξη κ.λπ. Οι εφαρμογές αυτές κάνουν τη δουλειά του παραγωγού εύκολη, αυξάνουν τα έσοδα και μειώνουν το κόστος των εισροών. Πρωτοβουλίες, όπως αυτή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, δείχνουν τον δρόμο.

Κράτος, υπουργείο, εποπτευόμενοι οργανισμοί

Στηρίζουμε τη δημιουργία ενός κράτους σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη. Ενός κράτους, εργαλείο ανάπτυξης και δικαίου.

Επιδιώκουμε την επιτάχυνση όλων των μεταρρυθμίσεων, που θα μας οδηγήσουν σε ένα λειτουργικό και αξιόπιστο κράτος, με υιοθέτηση καλών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις δικές μας ιδιαιτερότητες.

Επιμένουμε σε ένα κράτος φιλικό. Την εποχή της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών, το φιλικό κράτος προς τον πολίτη και συγκεκριμένα προς τον αγρότη, είναι κυριολεκτικά ένα βήμα έξω από την πόρτα μας. Αρκεί να το κάνουμε. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το εργαλείο, για να μπει η δημόσια διοίκηση στην καινούργια εποχή. Και πράγματι, επιχειρεί να το κάνει. Είναι, όμως, τα βήματα αρκετά γρήγορα; Στη χώρα μας, πριν από 20 περίπου χρόνια, κάποιοι άνθρωποι εμπνεύστηκαν τη δημιουργία κέντρων υπηρεσίας μίας στάσης, όπου ο πολίτης θα μπορούσε να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του με το Δημόσιο, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς να σπαταλά πολύτιμο χρόνο και χωρίς ταλαιπωρία λόγω της γραφειοκρατίας και της κακής νοοτροπίας.

Γιατί δημιουργήθηκε η Ύπαιθρος ΧώραΟ σχεδιασμός και η δημιουργία δομών εξυπηρέτησης των αγροτών, στην υποβολή των αιτήσεων για τις ενισχύσεις τους και της παρακολούθησης της πορείας τους μέχρι και την πληρωμή τους αποτελούν μία σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Οι εμπνευστές της χρειάστηκε να συγκρουστούν με κατεστημένες δομές στη δημόσια διοίκηση. Οι δομές εξυπηρέτησης του ενεργού και επαγγελματία αγρότη συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην απαίτηση για τη δημιουργία ενός κράτους – εργαλείου ανάπτυξης. Ενός κράτους, που -είτε το ίδιο είτε μέσα από υγιείς και σύγχρονες συνεργατικές οργανώσεις- θα μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες μιας στάσης για όλα τα θέματα. Ποιος ισχυρίστηκε ότι δεν πέρασαν από αυτήν τη χώρα εμπνευσμένοι και ικανοί πολιτικοί; Απλώς, η χώρα ατύχησε. Οι πολιτικοί αυτοί αποτέλεσαν συντριπτική μειοψηφία.

Θα πολεμήσουμε με κάθε μέσο τη συνέχιση των πελατειακών πρακτικών, της αναξιοκρατίας και εντέλει της αναποτελεσματικότητας και της διαφθοράς. Η διαφθορά καταπολεμάται με έναν και μοναδικό τρόπο. Τη διαφάνεια. Η μόνη προϋπόθεση για τη διαφάνεια είναι μία. Η πολιτική βούληση. Τα εργαλεία υπάρχουν και είναι άφθονα. Η λειτουργία της Διαύγειας αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Θα ενισχύσουμε και θα συμβάλουμε σε κάθε προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ για την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την αγροτική ανάπτυξη, που θα επιλύει χρόνιες αδυναμίες, ενώ θα δείχνει τον δρόμο για το αύριο της ελληνικής υπαίθρου. Ενός σχεδίου, που θα ισορροπεί μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και θα αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά του.


Γιατί δημιουργήθηκε η Ύπαιθρος ΧώραΣτηρίζουμε
την ενίσχυση των αποκεντρωμένων δομών. Η οικονομική κρίση αποτελεί ευκαιρία αναδιάταξης της διοικητικής δομής, με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας. Η πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ για την εκχώρηση σημαντικών πόρων από το νέο ΠΑΑ 2014-2020 στιςπεριφέρειες, αποτελεί θετική εξέλιξη. με την προϋπόθεση ότι το κράτος θα βοηθήσει στην οργανωτική επάρκεια των περιφερειακών δομών, ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Απαιτούμε και διευκολύνουμε τη συνεργασία των παραγωγικών δυνάμεων. Το αγροτικό είναι το δυνατό μας χαρτί. Για να το παίξουμε, πρέπει να συνεργαστούν οι υγιείς δυνάμεις. Αυτές βρίσκονται στον δημόσιο, τον ιδιωτικό, τον συνεταιριστικό και τον ακαδημαϊκό χώρο. Πρέπει να συναντηθούν σε κοινό τόπο και να τραβήξουν μπροστά. Οι στρεβλές δυνάμεις της συντήρησης, του διαβρωμένου καθεστώτος δεν επιθυμούν τη συνεργασία. Δεν επιθυμούν να χαλάσει η πιάτσα. Η «Ύπαιθρος Χώρα» θα προβάλλει κάθε συνεργασία δημοσίων φορέων με ιδιώτες, με το πανεπιστήμιο, των ιδιωτών μεταξύ τους και με τους συνεταιριστές. Αρκεί οι συνεργασίες αυτές να αναβλύζουν δημιουργικότητα, φαντασία και καινοτομία. Αυτά συνθέτουν το DNA του Έλληνα.

Καταγράφουμε και αξιολογούμε τις αποφάσεις, αλλά και την αναβλητικότητα υπουργών, συμβούλων και διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων φορέων.

Ο ιδιωτικός τομέας

Την εποχή των μειωμένων δημόσιων δαπανών, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι καταλυτικός. Ο ιδιωτικός τομέας παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας και συνεισφέρει θετικά, παρέχοντας απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει και η άλλη πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Η πλευρά των μεσαζόντων, που έρχονται να καλύψουν το κενό που άφησε η χρόνια δυσλειτουργία και η απαξίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων στη χώρα και που απορροφά ένα σημαντικό κομμάτι της προστιθέμενης αξίας. Επίσης, υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος πουλάει σε τιμές 20% και 30% παραπάνω από τις τιμές, που ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τέλος, υπάρχουν και οι διεθνείς κολοσσιαίες αλυσίδες, με τζίρους δισεκατομμυρίων, που απορροφούν πάνω από το 50% της προστιθέμενης αξίας της γεωργικής παραγωγής.

Επιλέγουμε την ορθή όψη του νομίσματος

Θα προβάλλουμε τον υγιή ιδιωτικό τομέα, που αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη του παραγωγού. Ταυτόχρονα θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του συνεργατικού κινήματος, που θα λειτουργεί ως αντίδοτο στον παρασιτικό ιδιωτικό τομέα. Θα υποστηρίξουμε κάθε αντίμετρο, που θα καταπολεμήσει τις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων αλυσίδων.

Γιατί δημιουργήθηκε η Ύπαιθρος ΧώραΕπικροτούμε υγιείς προσπάθειες που αγωνίζονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους, μέσα από μικρά μαγαζιά. Ήδη, παρατηρείται στροφή των καταναλωτών στα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς, με επώνυμα προϊόντα. Ο καταναλωτής αναζητά ποιοτικά τρόφιμα και είναι διατεθειμένος να καταναλώσει χρόνο, προκειμένου να τα βρει. Η συγκεκριμένη στροφή αποτελεί ιδανικό πεδίο δράσης για υγιείς και σύγχρονες οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αγωνίζονται για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και επιδιώκουν να εισπράξουν μέρος της προστιθέμενης αξίας.

Η εφημερίδα μας θα προβάλλει και θα στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, ώστε κάποια στιγμή να αποκτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Τέλος, σε συνθήκες ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας και κεφαλαιακών ελέγχων, ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα είναι καταλυτικός για το σύνολο των εμπλεκομένων στην παραγωγική αλυσίδα. Το κόστος του χρήματος, αλλά και η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό μπορεί είτε να επιταχύνει είτε να επιβραδύνει, είτε ακόμη και να σταματήσει τελείως την παραγωγική διαδικασία.

Θα πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση, ώστε οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, αλλά και ο υπόλοιπος ιδιωτικός τομέας, που εμπλέκεται στην αγροτική οικονομία, να μπορεί να έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, με ένα  λογικό κόστος χρήματος.

Γεωτεχνικοί και επιστημονικό προσωπικό

Στηρίζουμε τους επιστήμονες, που υπηρετούν την αγροτική ανάπτυξη. Οι γεωτεχνικοί είναι οι καθημερινοί συνεργάτες των παραγωγών, οι οποίοι συμβουλεύουν σε θέματα διαχείρισης και επενδύσεων. Σήμερα, ο γεωτεχνικός είναι πλέον απαραίτητος.

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου έχουν αποκτήσει ελεγκτικό ρόλο. Το κενό αυτό θα καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Το ΥΠΑΑΤ καθιέρωσε τον θεσμό του ιδιώτη κτηνιάτρου εκτροφής, που είναι αρμόδιος για θέματα υγιεινής και ασφάλειας του κοπαδιού, καθώς και εκπροσώπησης του παραγωγού στο υπουργείο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμενη το έλλειμμα, χρηματοδοτεί το μέτρο παροχής συμβουλών. Καταρτισμένοι γεωτεχνικοί θα παρέχουν συμβουλές για τις υποχρεώσεις του παραγωγού, βάσει των νέων απαιτήσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ παραγωγού και γεωτεχνικού.