Δέσμευση 130 εκατ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015

Δέσμευση 130 εκατ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια το Υπουργείο προχώρησε στην δέσμευση 130 εκατ. ευρώ για την πληρωμή δικαιούχων γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του 2015.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους (130.000.000 εκατ. ευρώ) εκατό τριάντα εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29 – 110. – Κ.Α.Ε 5323- οικονομικού έτους 2016 για την «υλοποίηση του προγράμματος Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για το 2016».

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση δέσμευσης της πίστωσης για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του 2015