Εγκύκλιος ΥπΑΑΤ για τα αγροπεριβαλλοντικά. Τι ορίζει για τις υποχρεώσεις που μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο νέο ΠΑΑ

Ξεκινάει ο διάλογος για τα αγροπεριβαλλοντικά στο νέο ΠΑΑ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ που έχει αποσταλεί στις περιφερειακές ενότητες της χώρας οι καλλιεργητές (με συνολική αρόσιμη γη άνω των 100 στρ.) καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις ενισχύσεις «πρασινίσματος» ή να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια των δράσεων «Αμειψισπορά» και «Ολοκληρωμένης σακχαρότευτλων» και μετά το 2016 αφού οι υποχρεώσεις τους μεταφέρονται στο νέο ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει γ.γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασίμης ενεργοποιείται η «ρήτρα αναθεώρησης ανειλημμένων υποχρεώσεων» για όλα τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ για τα αγροπεριβαλλοντικά