Υπεροχή ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων

Καλύτερες αποδόσεις δίνουν τα ντόπια αιγοπρόβατα

Υπεροχή ελληνικών φυλών

Οι ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων είναι άριστα προσαρμοσμένες στις συνθήκες της χώρας και αποδίδουν υψηλής ποιότητας κρέας και γάλα, έναντι των εισαγόμενων.

Τα παραπάνω τόνισαν επιστήμονες σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για την αιγοπροβατοτροφία στη Χαλκιδική.

Οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι η ανθεκτικότητα των ελληνικών φυλών στις ασθένειες και η εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής τους στις αντίξοες εδαφοκλιματικές συνθήκες, μειώνουν στο ελάχιστο τις απαιτήσεις τους σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σε σταβλικές εγκαταστάσεις και σε ζωοτροφές.

Ελένη Σταύρου