Εντοπισμός μη υγειών φυτών μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης

Μείωση της εξάπλωσης του νηματώδους από την Πορτογαλία στην Ισπανία

doriforoi-georgia

Την επιτυχή εφαρμογή της εξ αποστάσεως παρακολούθησης και στη δασοκομία αποδεικνύει το έργο CanHeMon, που πραγματοποιήθηκε Δ, αποτρέποντας την εξάπλωση του νηματώδους και στην Ισπανία.

Περίπου 19.000 μολυσμένα κωνοφόρα δέντρα εντοπίστηκαν μέσω απομακρυσμένης παρακολούθησης στην περιοχή Castelo Branco της Πορτογαλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το ερευνητικό κέντρο JRC. Σκοπός του έργου ήταν να αποδείξει ότι η τηλεπισκόπηση μπορεί να υποστηρίξει την παρακολούθηση μεγάλων εκτάσεων, αλλά και την καταγραφή των μολυσμένων δέντρων για τη διευκόλυνση των ελέγχων εδάφους.

Το έργο, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες μέρες, πραγματοποιήθηκε τις χρονιές 2015-2017. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εντοπίστηκε κάθε μεμονωμένο δέντρο, το οποίο αποτελούσε απειλή για την εξάπλωση του νηματώδους σε περιοχές που ήταν αδύνατον να προσπελαστούν με αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Σκοπός ήταν η απομάκρυνση αυτών των δέντρων από την περιοχή. Επίσης, περαιτέρω δοκιμές έδειξαν ότι η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις.

Για να διευκολυνθεί η χρήση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την τηλεπισκόπηση στον συγκεκριμένο τομέα, το έργο ανέπτυξε μια εφαρμογή κινητού. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να παρέχουν παρατηρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των αναλύσεων της εικόνας.

Το ερευνητικό κέντρο JRC επισημαίνει, με αφορμή το έργο, ότι η τηλεπισκόπηση μπορεί να ενισχύσει την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ασθενειών, καθώς τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα της απομακρυσμένης παρακολούθησης είναι πιο άμεσα διαθέσιμα μέσω προγραμμάτων, όπως το «Copernicus».