Ημαθία: Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ έως αρχές Δεκεμβρίου

ΕΛΓΑ: Έναρξη εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα
-Διαφήμιση-

Το αργότερο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των αποζημιώσεων της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου (δηλώσεις ΟΣΔΕ 2014) στους αγρότες του Ν. Ημαθίας. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στο σύνολό τους.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο νέος προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ θα πρέπει να εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι ήδη είχαν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ για το έτος 2014.

Με την έγκριση του νέου προϋπολογισμού, θα απελευθερωθεί άμεσα το διαθέσιμο κονδύλι, ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στο σύνολο των αποζημιώσεων του 2014 και πιθανώς του πρώτου τριμήνου του 2015.

-Διαφήμιση-