Δ. Μακεδονία: Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την προβολή του τουρισμού

Δ. Μακεδονία: Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την προβολή του τουρισμού

Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση και αφορά την τουριστική προβολή των Περιφερειών συμφώνησαν οι αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένοι σύμβουλοι για θέματα Τουρισμού, από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας, στη συνάντηση που πραγματοποίησαν στην Καστοριά.

Όλοι οι εκπρόσωποι των περιφερειών διαπίστωσαν ότι υπάρχουν αρρυθμίες στο έργο της τουριστικής προβολής των περιοχών τους, εξαιτίας του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τις διαδικασίες, ενώ πολλές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές εμπλοκές από την υποχρεωτική έγκριση τόσο από τον ΕΟΤ όσο και από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας των σχεδίων και προγραμμάτων τουριστικής προβολής που υποβάλλουν οι περιφερειακές Αρχές.

Οι αντιπεριφερειάρχες συμφώνησαν ότι χρειάζεται επανεξέταση και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα θέματα τουριστικής προβολής και αποφάσισαν την πρόταση αυτή, όπως και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με διοικητικές και γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες, μέσω της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών) να τις υποβάλουν στην κυβέρνηση.

Στη διάρκεια της 2ης συνάντησης που έγινε στην Καστοριά, οι αντιπεριφερειάρχες αναζήτησαν τρόπους που θα προωθούν με αμοιβαίο όφελος τις διαπεριφερειακές συνεργασίες σε θέματα προβολής αλλά και ανάπτυξης του τουρισμού.

Τη συνάντηση οργάνωσε η Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και η Εταιρεία τουρισμού που εδρεύει στην Καστοριά, ενώ η επόμενη συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.