Θεσσαλία: Οριστικοποιήθηκε το συμπληρωματικό πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού

Κινδυνεύει η αγροτική παραγωγή της Ηλείας

Συνεδρίασε η Τοπική Επιτροπή Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Θεσσαλίας με θέματα την κατάρτιση Συμπληρωματικού Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το 2015 και την πορεία του Βασικού Προγράμματος του 2015.

Η επιτροπή αποφάσισε την οριστικοποίηση συμπληρωματικού προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το έτος 2015. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσων τα αιτήματα έχουν μελετηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι 30-11-2015.

Για την κατάρτιση νέου προγράμματος έτους 2016, δικαιούχοι ένταξης στο πρόγραμμα είναι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις από έως και 30-11-2015.Επίσης δικαίωμα ένταξης έχουν και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση παλαιότερα αλλά δεν είχαν τις προϋποθέσεις ένταξης. Η οριστική ένταξη θα γίνει μετά την κοστολόγηση των έργων από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία του βασικού προγράμματος έτους 2015 από την εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ κ. Τζικοπούλου Ευαγγελία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ από τους 35 δικαιούχους έχουν πληρώσει τη συμμετοχή τους 24.

Σημειωτέον ότι όσοι από τους δικαιούχους δεν έχουν καταβάλει τη συμμετοχή τους, μπορούν να την καταβάλουν έως 31-12-2015 και να προσκομίσουν το καταθετήριο στο ΔΕΔΔΗΕ για να μη χάσουν το δικαίωμα του προγράμματος.