ΙΓΜΕ: Πρόληψη ακραίων φυσικών φαινομένων στην Ηγουμενίτσα μέσα από γεωλογική χαρτογράφηση

ΙΓΜΕ: Πρόληψη ακραίων φυσικών φαινομένων στην Ηγουμενίτσα μέσα από γεωλογική χαρτογράφηση

Η προστασία της Ηγουμενίτσας από φυσικούς κίνδυνους, όπως πλημμύρες, σεισμοί και καταπτώσεις βράχων, μέσα από τις ολοκληρωμένες υποθαλάσσιες, γεωλογικές, γεωτεχνικές, γεωφυσικές, γεωχημικές και υδρογεωλογικές έρευνες, που υλοποιήθηκαν στην Ηγουμενίτσα από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Τα αποτελέσματα του έργου: Γεωλογικές συνθήκες της αστικής και περιαστικής περιοχής της Ηγουμενίτσας», που διοργάνωσε το ΙΓΜΕ υπό την αιγίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας χτες στην αίθουσα Πάνθεον στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΙΓΜΕ, η ολοκλήρωση του έργου αυτού προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε μελέτες που αφορούν αστικές και περιαστικές περιοχές καθώς και στο συνολικό κόστος των τεχνικών έργων, ενώ αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων.

Για την ολοκλήρωση του έργου συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες γεωθεματικές πληροφορίες μέσα σε 27 μήνες, που περιλαμβάνουν υποθαλάσσια, γεωλογικά, υδρογεωλογικά, τεχνικογεωλογικά, γεωχημικά και γεωφυσικά στοιχεία για την αστική και περιαστική περιοχή της Ηγουμενίτσας. Οι γεωπληροφορίες αυτές επεξεργάστηκαν, ερμηνεύτηκαν, κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε βάσεις δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S). Οι γεωθεματικές εργασίες που εκτελέστηκαν στην Ηγουμενίτσα και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν, είναι αλληλένδετες και έχουν ως στόχο την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση τόσο της επιφανειακής όσο και της μάζας που επηρεάζεται από τα ήδη κατασκευασμένα έργα ώστε να προλαμβάνονται ακραία και έκτακτα φυσικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το επιστημονικό προσωπικό του ΙΓΜΕ τόνισε πως οι γεωθεματικοί χάρτες που παρήχθησαν αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και συνιστούν ένα βασικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση και επίλυση τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και προβλημάτων γεωεπικινδυνότητας.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ΙΓΜΕ, τα αποτελέσματα του έργου είναι χρήσιμα στους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων καθώς και την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στους υπεύθυνους της Πολιτείας που ασχολούνται με τις μελέτες των δημόσιων τεχνικών έργων καθώς και στον τεχνικό κόσμο που δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Πηγή: ΑΠΕ