ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Προκαταβολή έως 30/11 στους δικαιούχους εφόσον πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα έχει χορηγηθεί η προκαταβολή στους δικαιούχους της δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, ανεξαρτήτως πρόσκλησης, ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, με την προϋπόθεση ότι υπέβαλαν αίτημα πληρωμής και πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι στο 100%.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων της της 3ης πρόσκλησης. Επιπλέον υπεγράφη  η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 5.013 παραγωγοί, με συνολική έκταση 123.642 στρέμματα και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 29.864.797,32 €, για τα πέντε έτη των δεσμεύσεων, με πρώτο έτος το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση εκδόθηκε μετά την πραγματοποίηση προγραμματικής υπερδέσμευσης 150%, (10 εκατ. €), σε σχέση με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης (20 εκατ. €), με την οποία και εξασφαλίστηκε η ένταξη 2.067 επιπλέον παραγωγών.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης της δράσης είναι τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά), τα μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), το επιτραπέζιο αμπέλι, η σταφίδα και το οινοποιήσιμο αμπέλι. Το αμπέλι και η δαμασκηνιά είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες στη δράση, η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται σε 25 νέες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας από τις 16 που εφαρμόζονταν στις δύο (2) προηγούμενες προσκλήσεις. Στις νέες Περιφερειακές Ενότητες κατανέμεται το 40% του προϋπολογισμού των εντάξεων και το 46% των δικαιούχων.

Αναλυτικά στοιχεία των εντάξεων ανά ομάδα καλλιέργειας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.                   

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ*

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΑΜΠΕΛΙ & ΣΤΑΦΙΔΑ

2.174

10.280.722,09

39.550

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΑΜΠΕΛΙ

1.941

6.561.299,15

34.147

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1.372

8.720.265,60

30.279

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

979

4.302.510,48

19.666

Γενικό Άθροισμα

5.013*

29.864.797,32

123.642

*Κάθε δικαιούχος δύναται να ενταχθεί και να εφαρμόσει την δράση σε περισσότερες από μια ομάδες καλλιέργειας

Τις επόμενες μέρες, μετά από ανακοίνωση που θα εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι της 3ης πρόσκλησης θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, τα παραστατικά πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2020.

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής, μετά από εκχώρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή την αντίστοιχη της Περιφερειακής Ενότητας.