Οι παραλίες της Θεσσαλίας αποκτούν «ταυτότητα» υδάτων κολύμβησης

Λάρισα: Οι παραλίες της Θεσσαλίας αποκτούν «ταυτότητα» υδάτων κολύμβησης

Με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας των ακτών και των υδάτων κολύμβησης η περιφέρεια Θεσσαλίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δρομολογούν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ενταχθεί η Θεσσαλία σε σχετικό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Όπως επεσήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, αλλά και στην ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας.

Πλέον, παρατήρησε, οι παραλίες αποκτούν «ταυτότητα» μέσω της σήμανσης και της παρακολούθησης (monitoring), η οποία θα γίνεται με σύγχρονα μέσα και μεθόδους σε 103 ακτές της Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα, όπως έγινε γνωστό, συνδέεται άμεσα και με εκείνο της «Γαλάζιας Σημαίας» και αναμένονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος τα τεύχη δημοπράτησης για να προχωρήσει η υλοποίηση του.

Η δημιουργία Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, που αφορά στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση που αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για τη σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η κάθε ταυτότητα, παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ