Μεγάλη Δευτέρα η πληρωμή συντάξεων του ΟΓΑ

Πληροφορίες για οικογενειακά επιδόματα και θέματα ασφάλισης από ΟΓΑ Πελοποννήσου

Η σύνταξη µηνός Μαΐου 2016 θα καταβληθεί σε 662.058 συνταξιούχους του ΟΓΑ µε πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασµούς τους ή λογαριασµούς ΕΛΤΑ, που έχουν επιλέξει για την πληρωµή των συντάξεων, τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων µηνός Μαΐου ανέρχεται στο ποσό των 297.057.018 ευρώ.