Με γοργούς ρυθμούς η γεωργία ακριβείας στο χωράφι

georgia-akriveias-texnologia-xorafi

To θέμα της «ταχύτητας» και του «ποσοστού» υιοθέτησης της γεωργίας ακριβείας από τον αγροτικό κλάδο και γενικότερα τον πρωτογενή τομέα απασχόλησε την αγροτική επικαιρότητα των ΗΠΑ, λίγους μήνες πριν από το κορυφαίο ετήσιο αγροτικό συνέδριο Ag Data Conference.

Σύμφωνα με αγροτικές ιστοσελίδες των ΗΠΑ, στο συνέδριο, όπου θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2017 στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα γίνει εκτενής αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τους αγρότες. Με βάση τα πρώτα στοιχεία από δείγμα μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, οι παραγωγοί, σε μεγάλο ποσοστό, είναι οικείοι με κάποια μορφή τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το 64% των αγροτών χρησιμοποιεί την τεχνολογία της χαρτογράφησης εδάφους.
  • Το 63% συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα παρακολούθησης της απόδοσης της παραγωγής.
  • Το 57% χρησιμοποιεί σύστημα λίπανσης μεταβλητού συντελεστή.
  • Το 55% χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα αυτόματης πλοήγησης (GPS).
  • Το 55% πραγματοποιεί ανάλυση του εδάφους που καλλιεργεί.
  • Το 34% εφαρμόζει πειραματικές μεθόδους στην καλλιεργήσιμη έκτασή του.
  • Το 31% πραγματοποιεί φυτεύσεις με μεταβλητό συντελεστή.
  • Το 28% χρησιμοποιεί πληροφορίες από δορυφόρους, όπως εικόνες και αεροφωτογραφίες.
  • Το 27% χρησιμοποιεί άζωτο στις καλλιέργειες.
  • Το 6% χρησιμοποιεί τη μέθοδο της χαρτογράφησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας εδάφους.

Αν και πολλές από αυτές τις τεχνολογίες δεν είναι φτηνές, απαιτούν νέα συστήματα διαχείρισης και υποδομών και μπορεί στην αρχή να έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τον παραγωγό. Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί φαίνεται πως έχουν καταλάβει τα οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας και αυτό συμβάλλει στην πιο άμεση και γρήγορη υιοθέτησή τους.

Στους ιστότοπους αναφέρεται, επίσης, η σημασία του συνεδρίου Ag Data Conference, με τη συμμετοχή αγροτών που εφαρμόζουν τη γεωργία ακριβείας ως ομιλητών, το οποίο θα έχει θέμα «Η τεχνολογία και τα δεδομένα για κερδοφόρες αποφάσεις».

Οι αγρότες κατανοούν πια ότι η οικοδόμηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής για το χωράφι, που βασίζεται στη χρήση των δεδομένων και της τεχνολογίας, είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διατήρηση μιας επιτυχημένης αγροτικής επιχείρησης και την αύξηση των εσόδων του παραγωγού.