Περιοδικό άνοιγμα των μπλόκων ζητά το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Περιοδικό άνοιγμα των μπλόκων ζητάει το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για μεγάλα προβλήματα στον εκτελωνισμό των αγαθών λόγω των μπλόκων των αγροτών κάνει λόγο η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), επισημαίνοντας ότι, πέραν των άλλων ζητημάτων που ανακύπτουν για τις επιχειρήσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι πολύωρες καθυστερήσεις στα τελωνεία συνεπάγονται μεταξύ άλλων βαριά πρόστιμα ή και αλλοίωση των πιο ευπαθών εμπορευμάτων.

«Τα φορτηγά που ξεκινούν από κάποιο τελωνείο στο εσωτερικό της χώρας με προορισμό κάποιο άλλο ελληνικό τελωνείο (υποκείμενα), στο οποίο θα πραγματοποιηθεί τελικά ο τελωνισμός των μεταφερόμενων αγαθών, μπλοκάρονται εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων ή αναγκάζονται να ακολουθήσουν παρακαμπτηρίους, με αποτέλεσμα πολύωρες καθυστερήσεις της άφιξης στον προορισμό τους. Οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις συνεπάγονται με τη σειρά τους βαριά πρόστιμα για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, εκτοξεύοντας το ήδη επιβαρυμένο, λόγω των πολύωρων καθυστερήσεων, κόστος μεταφοράς των αγαθών.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις που μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα η παραπάνω δυσχερής κατάσταση μπορεί να συμπληρώνεται με τη μερική ή ολοσχερή καταστροφή των εμπορευμάτων», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΒΕΘ.

Στην τρέχουσα συγκυρία, επισημαίνεται, κατά την οποία η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάγεται πολύ συχνά σε άθλο, είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται η συγκεκριμένη κατάσταση. «Για το λόγο αυτό ζητούμε να ληφθεί -τουλάχιστον- άμεση μέριμνα για το άνοιγμα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των μπλόκων που επηρεάζουν τις διαδρομές από και προς τα τελωνεία που βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας (π.χ. τελωνεία λιμένων), όπως ακριβώς συμβαίνει και με αυτά που βρίσκονται στα σύνορα, έτσι ώστε να λήξει η ιδιότυπη ομηρία και οικονομική αιμορραγία των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας», καταλήγει το ΕΒΕΘ.