Μόνο με την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας η πληρωμή της εξισωτικής

Μόνο με την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας η πληρωμή της εξισωτικής
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄2696//2015) δύναται να καταβληθεί το 75% της εξισωτικής, με την ολοκλήρωση μόνο των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας,, βάζοντας σε εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/1748 της ΕΕ.

Επιπλέον τονίζεται ότι «οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής».

-Διαφήμιση-

Υπενθυμίζουμε ότι με προηγούμενες αποφάσεις εγκρίθηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 111.610.000 ευρώ με σκοπό να πληρωθούν οι δικαιούχοι της εξισωτικής του 2014. Επίσης αναμένεται η έγκριση ακόμα 70 εκατ. ευρώ περίπου για τις πληρωμές του 2015.

Επίσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αναφέρει για την πληρωμή υπολοίπων μεταξύ αυτών και της εξισωτικής αποζημίωσης μέχρι το τέλος του έτους.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki