Νέο επενδυτικό πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Ένα ακόμα φιλόδοξο πρόγραμμα (μετά το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας) ανακοίνωσε στην έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και Πρόεδρος της Gaia Επιχειρείν κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης.

Προχωράμε σε μια νέα πρωτοβουλία επενδύοντας στην ανάπτυξη της Ευφυούς Γεωργίας

ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αντωνιάδης. Και συμπλήρωσε «Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που προβλέπει τη σταδιακή εγκατάσταση, σε βάθος πενταετίας, ενός δικτύου 10.000 τηλεμετρικών σταθμών που θα καλύπτει το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης της χώρας για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας με περιβαλλοντικά δεδομένα όπως προειδοποιήσεις για ασθενείς καλλιεργειών, για άρδευση, για λίπανση, για καιρικά φαινόμενα κ.α.».

Επίσης τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να επωμιστεί το επενδυτικό κόστος του δικτύου «γιατί πιστεύουμε ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του θα συντελέσει στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, θα μειώσει το κόστος, θα βελτιώσει το εισόδημα των αγροτών, αλλά θα εξοικονομήσει και φυσικού πόρους, που είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες αξιοποίησης επενδυτικών πρωτοβουλιών και προσέλκυσης ανάλογων κεφαλαίων στην αγροτική οικονομία αλλάζοντας την όψη της αγροτικής περιφέρειας».

Γεωργία Μπόχτη