Πώς θα πληρωθούν τα πρώην ΟΠΑΑΧ στο νέο ΠΑΑ

Τα ονόματα των δικαιούχων των πρώην ΟΠΑΑΧ που θα πληρωθούν στο νέο ΠΑΑ

Σε τρεις αποφάσεις – που υπογράφει ο γ.γ. Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Χ. Κασίμης και δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια – γίνονται γνωστά τα ονόματα των δικαιούχων του Άξονα 3 – ΟΠΑΑΧ (και τα χρηματικά ποσά) που πρόκειται να πληρωθούν τη νέα προγραμματική περίοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αποφάσεις, να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.

Οι αποφάσεις αφορούν:

  • Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2010». Πληρωμές: 37.469.432 ευρώ
  • Μέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 2010». Πληρωμές: 3.438.617 ευρώ
  • Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 2010». Πληρωμές: 5.533.864 ευρώ

Η απόφαση για το μέτρο 311

Η απόφαση για το μέτρο 312

Η απόφαση για το μέτρο 313