ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωσε πληρωμές ύψους 7,7 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο 4-5 Νοεμβρίου

Δείτε αν είστε μέσα στους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης που πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Με συνολικές πληρωμές ύψους 7.788.378,97 ευρώ, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό -της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ- κατεβλήθη σε δικαιούχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, συνεχίστηκε η εβδομάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερη μνεια θα πρέπει να γίνει και για την πληρωμή του καθεστώτως εγκατάστασης νέων γεωργών, η οποία ξεπερνά το 1μισι εκατομμύριο ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 4ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 7.583,60 ευρώ για 9 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 1.625.500 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 215 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 78.961,37 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 3 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 209.950 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης», στο οποίο 10.106,40 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 12 ατόμων.
 • «Μ214-Περιβαλλον-Γενετικοι Ποροι», στο οποίο 1.526,25 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή που αφορά το καθεστώς «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 54.480,56 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 341.632,50 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 7 ατόμων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 9.502,27 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε ατόμων.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», στο οποίο 875.000 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 4.920 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «ΠΔΕ-ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΡΟΓ.ΑΛΙΕΙΑΣ», στο οποίο 2.044.723,31 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 5ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Φρούτων», με 34.265 ευρώ για έναν δικαιούχο.
 • «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 24.866,88 ευρώ για τρεις δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 47.500 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό πέντε ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 556.625,80 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 13 ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης», στο οποίο 1.030,13 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 660.080,83 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 647 ατόμων.
 • «Μ214-2.3 (Β) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων», στο οποίο 50.256,50 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 47 δικαιούχων.
 • «Μ214-Περιβαλλον-Γενετικοι Ποροι», στο οποίο 7.290,64 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 216.283,80 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 5 ατόμων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 66.739 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τεσσάρων δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 7.344,45 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 30.789,70 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 66.513,31 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τααναφερόμενα στο άρθρο 59», στο οποίο 527.088,52 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 9.879,73 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 24.734,59 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 7 ατόμων.
 • «Μ334-Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης», στο οποίο 148.929,58 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Για λοιπές πληρωμές ταμείου ΕΛΕΓΕΠ, ένας δικαιούχος εισέπραξε το συνολικό ποσό των 44.274,25 ευρώ, το οποίο αφορούσε το καθεστώς της «Παροχής υπηρεσιών».

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος