ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ

Πάνω από 1 εκατομμύριο για το καθεστώς εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Πιστώθηκε η ειδική ενίσχυση στα μικρά νησιά του Αιγαίου για τους ελαιώνες ύψους 8,6 εκατ. ευρώ

Τις τελευταίες πληρωμές της προηγούμενης εβδομάδας γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές, έγιναν την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 1.984.372,36 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα χρήματα αυτά καταβλήθηκε σε δικαιούχους του καθεστώτος εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 6ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 13.082,8 ευρώ για τέσσερις δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

  • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 1.248.166,38 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 37 ατόμων.
  • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 379.452,02 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

  • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 105.181,03 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 73 ατόμων.
  • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 130.989,87 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τεσσάρων δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

  • «Μ311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», στο οποίο 21.506,99 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
  • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 40.473,23 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.
  • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 10.680,55 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 7.974,49 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκε το καθεστώς «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 26.865 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε ατόμων.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος