ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 4,5 εκατ. ευρώ το διήμερο 19-20 Νοεμβρίου

Πάνω από 2μισι εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις τελευταίες πληρωμές για την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές, αφορούν την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 του μηνός, με την πλειοψηφία των χρηματικών πόρων να πιστώνονται στους δικαιούχους του καθεστώτος εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το συνολικών ύψος των πληρωμών για το διήμερο ανήλθε στα 4.548.526,04 ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 19ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 9.400,64 ευρώ για τρεις δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 24.750 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 9 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 1.231.909,76 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 36 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 126.710,81 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τεσσάρων ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 527.269,99 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τεσσάρων ατόμων.
 • «Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων», με 2.069 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ214-1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαρ/κές περιοχές », στο οποίο 191.064 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 67 ατόμων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 82.163,86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το καθεστώς «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 29.668,86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 107.234,53 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 398.363,09 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59», στο οποίο 184.999,08 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, η πληρωμή αφορά στο καθεστώς «Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», στο οποίο 68.000 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 20ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 31.308,73 ευρώ για 11 δικαιούχους.
 • «ΦΠΑ νησιών Αιγαίου», με 9.440,98 ευρώ για δύο δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 28.875 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 12 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 1.293.982,43 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 35 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 7.208,55 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 64.117,28 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό πέντε ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 117.834,74 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 6.343,47 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, έγινε πληρωμή για το «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 5.811,24 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος