ΟΠΕΚΕΠΕ: Στοιχεία τηλεφωνικής βοηθείας αγροτών τη περίοδο υποβολή της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 (ΟΣΔΕ)

Στοιχεία σχετικά με την εξυπηρέτηση αγροτών στο call center του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο Contact Center του ΟΠΕΚΕΠΕ για το χρονικό διάστημα 18 Απριλίου 2016 ως και 21 Ιουλίου 2016 λειτούργησε ειδική τηλεφωνική υπηρεσία για την υποστήριξη των Αγροτών κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2016, μέσω της On Line Υπηρεσίας που προσφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο Internet.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η Υπηρεσία λειτούργησε με σημαντικές τεχνολογικές (remote sip agents από το κεντρικό Call Center σε όλη την Ελλάδα) και λειτουργικές (ανάπτυξη υπηρεσιών 2ου επιπέδου με agent on VDN) καινοτομίες.

Την περίοδο 18/4 ως 21/7 το Κεντρικό Call Center του ΟΠΕΚΕΠΕ υποδέχθηκε με agents 28.158 κλήσεις πολιτών. Οι Agents ΟΠΕΚΕΠΕ εξυπηρέτησαν το 9,5% των κλήσεων, ενώ το 88,5% των κλήσεων απαντήθηκε από το 1540. Δεν απαντήθηκαν 569 κλήσεις αγροτών σε πρώτο επίπεδο λόγω έλλειψης προσωπικού. 7.682 περιπτώσεις εξυπηρέτησης (28%) αφορούσαν στην On Line 2016. To Κεντρικό Call Center ΟΠΕΚΕΠΕ και το 1540 προσέφεραν απαντήσεις σε πρώτο χρόνο σε ποσοστό 51.5%. 3.723 κλήσεις αγροτών οδηγήθηκαν προς τα περιφερειακά κέντρα του ΟΠΕΚΕΠΕ (VDN 3700), από τα οποία απαντήθηκε το 70% των αιτημάτων (2.604) αιτήματα συνολικά επίσης σε πρώτο χρόνο, και τα υπόλοιπα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Χωρίς απαντήσεις παρέμεινε το 1,27% των αιτημάτων εξυπηρέτησης.

Δείτε εδώ αναλυτικά στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ