Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου στο Δήμο Δεσκάτης για κοινωφελή σκοπό

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου στο Δήμο Δεσκάτης για κοινωφελή σκοπό

Με απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ Νίκος Στουπής, παραχωρείται δωρεάν,  για κοινωφελή σκοπό, στο Δήμο Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών, η χρήση του ισόγειου κτιρίου του «Κέντρου Δήμητρα Δεσκάτης» που υπάγεται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, συνολικής επιφάνειας περίπου 270 τμ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, σκοπός της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης είναι η χρησιμοποίηση του ισόγειου κτιρίου του «Κέντρου Δήμητρα Δεσκάτης» ως χώρου ενημέρωσης και εκπαίδευσης των αγροτών του δήμου, καθώς και η λειτουργία του ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ως χώρος διοργάνωσης ημερίδων και υλοποίησης προγραμμάτων για τους κατοίκους της περιοχής.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε 25 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών.