Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 6,7 εκατ. ευρώ σε 668 δικαιούχους

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων της πρώην ΑΤΕbank

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 10/11 και στις 11/11 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 3.327.695,72 € και 3.382.164,26 € αντίστοιχα σε συνολικά 668 δικαιούχους.

Μεταξύ άλλων οι πληρωμές αφορούσαν:

Μ214 – 1.1 Βιολογική Γεωργία: 145,336.82 ευρώ σε 169 δικαιούχους
 
Μ112 – Εγκατάσταση νέων γεωργών: 144,750.00 ευρώ σε 35 δικαιούχους
 
Μ214 – 1.1 Βιολογική Γεωργία: 88,921.49 ευρώ σε 94 δικαιούχους