Πληρωμές: 1 δισ. ευρώ στις αρχές Δεκεµβρίου

Τον Φεβρουάριο η αποπληρωµή 800 εκατ. ευρώ.

Τις πρώτες ηµέρες του Δεκεµβρίου (1η έως 5η) θα καταβληθεί η πρώτη δόση της Βασικής Ενίσχυσης των αγροκτηνοτρόφων, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της «ΥΧ» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 6/11 στα περίπτερα όλης χώρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ για να καταστεί όµως δυνατή η πρώτη αυτή πληρωµή, θα πρέπει πρώτα να επιλυθούν κάποια τελευταία «ανοιχτά» ζητήµατα τα οποία έµειναν πίσω λόγω των πολιτικών εξελίξεων των προηγούµενων µηνών.

Η επιτυχής περαίωση της διανοµής των βοσκότοπων, ο υπολογισµός προσωρινών δικαιωµάτων, η εφαρµογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους (που προβλέπει ο κοινοτικός κανονισµός) και η εφαρµογή των εθνικών επιλογών περιφερειοποίησης των δηλούµενων εκτάσεων είναι τα τέσσερα βασικά εµπόδια πρέπει να υπερπηδηθούν ώστε οι δικαιούχοι να εισπράξουν το 90% (και όχι το 70% όπως έχει ανακοινωθεί από ιστοσελίδες και εφηµερίδες) της Βασικής Ενίσχυσης ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τις ίδιες, καλά πληροφορηµένες πηγές µας, η εκκαθάριση της πληρωµής (Βασική Ενίσχυση και «Πρασινίσµα») θα πραγµατοποιηθεί τέλος Φεβρουαρίου του 2016 µε το ποσό να ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην εφημερίδα «ΥΧ» που κυκλοφορεί