Τα παλιά προγράμματα του ΠΑΑ που θα πληρωθούν μέσω «γέφυρας»

Τα παλιά προγράμματα του ΠΑΑ που θα πληρωθούν μέσω «γέφυρας»

Σειρά αποφάσεων για την πληρωμή προγραμμάτων του παλιού ΠΑΑ στο νέο (2014 – 2020) μέσω του προγράμματος «γέφυρα» υπέγραψε ο γ.γ. γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, Χ. Κασίμης.

Συνολικά το ποσό που δεσμεύτηκε με τις αποφάσεις αυτές αγγίζει τα 419 εκατ. ευρώ και αφορά τις δράσεις: Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σχέδια Βελτίωσης, αμειψισπορά, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού και ολοκληρωμένη διαχείριση τεύτλων και συστήματα ποιότητας. Όπως τονίζεται στις αποφάσεις, καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των πληρωμών είναι η 31/12/2018.

Αναλυτικά οι δεσμεύσεις των πιστώσεων έχουν ως εξής ανά δράση:

  • Βιολογική γεωργία – Βιολογική κτηνοτροφία: 208.300.000 ευρώ
  • Σχέδια Βελτίωσης: 145.044.406,75 ευρώ
  • Ειδικά καθεστώτα, αμειψισπορά και ολοκληρωμένη καπνού και ολοκληρωμένη τεύτλων: 64.045.000 ευρώ
  • Συστήματα ποιότητας: 1.625.359,76 ευρώ

Η απόφαση για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Η απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Η απόφαση για την αμειψισπορά και την ολοκληρωμένη

Η απόφαση για την συστήματα για την ποιότητα τροφίμων