Πληρωμές για  την αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους παραγωγούς αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ.

Θεσσαλονίκη: Ημερίδες από το ΚΕΠΚΑ για τα κόκκινα δάνεια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 1.4 «Αμειψισπορά  με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» για το έτος εφαρμογής 2012.

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους παραγωγούς αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 20-11-2015.

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.