Π.Ε. Ηρακλείου: Αιτήσεις ένταξης σε αναδιάρθρωση και μετατροπή οιναμπέλων

Τέλη Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεως ένταξης στο “Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Οιναμπέλων” για την περίοδο 2015-2016, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Όπως ενημέρωσε η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία (Λεωφ. Νικ. Πλαστήρα 100, πλησίον Χανιώπορτας, 3ος όροφος), μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων, εφόσον υπάρχει άδεια φύτευσης, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και/ή η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισής τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.

Βασικές πρoϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

  • Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα έχει οριστεί στο ένα (1) στρέμμα.
  • Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2013-14 & 2014-15) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις 10 προηγούμενες οικονομικές περιόδους.
  • Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον 8 ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εντάσσονται στο πρόγραμμα της τρέχουσας αμπελουργικής περιόδου και η έγκριση τους ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων από το ΥΠΑΑΤ, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2016. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί που θεωρούν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος κατά την τρέχουσα περίοδο, μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους κανονικά με την έναρξη του νέου, τον Μάρτιο του 2016.

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων (συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο κλπ ) ή ελλείψει αυτού το Ε9 έτους 2015,
  • Επικαιροποιημένη δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες,
  • Έντυπο Ε1 ή εκκαθαριστικό του 2015 της εφορίας,
  • Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2015,
  • Δηλώσεις συγκομιδής των ετών 2013, 2014 και 2015 για όλα τα υφιστάμενα στην δήλωση αμπελοκαλλιέργειας οινάμπελα τους,
  • Αστυνομική ταυτότητα,
  • 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2810309208 και 2810309229.