Στα 172 εκατ. ευρώ έφθασαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία ημέρα του 2015

Τα περισσότερα χρήματα στην εξισωτική

Στα 172 εκατ. ευρώ έφθασαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία ημέρα του 2015

Σε σημερινή του ανακοίνωση (11/1/2016) ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε τις πληρωμές ύψους 172.049.495,84 € σε συνολικά 168,865 την τελευταία ημέρα του 2015 (31/12). Οι μεγαλύτερες πιστώσεις έγιναν για την εξισωτική αποζημίωση, τα βιολογικά, τις αυτόχθονες φυλές και την Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας.

Ειδικότερα αυτές έχουν ως εξής:

  • Μ211-Εξισωτική Αποζημίωση: 68,780,150.42 ευρώ σε 36,731 δικαιούχους
  • Μ212-Εξισωτική Αποζημίωση. 31,837,432.62 ευρώ σε 26,788 δικαιούχους
  • Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία: 13,287,540.41 ευρώ σε 3,870 δικαιούχους
  • Μ214-1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία: 1,841,385.69 ευρώ σε 266 δικαιούχους
  • Μ214-3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων: 1,545,276.08 ευρώ σε 159 δικαιούχους
  • Μ214-4.1 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας 1,232,714.38 ευρώ σε 1,379 δικαιούχους

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές