Στην ομάδα των «MOST SUSTAINABLE COMPANIES in Greece 2024» η «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ»

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατατάσσεται στην ηγετική ομάδα των εταιρειών «MOST SUSTAINABLE COMPANIES in Greece 2024», που ξεχωρίζουν για τις υψηλές επιδόσεις τους στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης «The ESG Index in Greece». Η κορυφαία αυτή διάκριση της εταιρείας αποτελεί επιστέγασμα της δέσμευσης και των επενδύσεών της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό.

Αποτελώντας πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διατηρεί ηγετική θέση στον αγροδιατροφικό τομέα, για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Με γνώμονα την αειφορία και την καινοτομία, στέκεται δυναμικά απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και αναβαθμίζει το εγχώριο επιχειρηματικό τοπίο, συμβάλλοντας στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό του. 

«Η ένταξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece» επισφραγίζει την ουσιαστική αφοσίωσή μας σε θέματα βιωσιμότητας. Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη αξιολόγηση από τον οργανισμό EcoVadis με τη βαθμίδα Platinum σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία μας κατατάσσει στο 1% των αξιολογούμενων εταιρειών παγκοσμίως. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε υποδειγματικά, προσφέροντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και παράλληλα σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας.» επεσήμανε η Κατερίνα Μακρίδου-Ωραιοπούλου, ESG & Corporate Communication Director της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΆΘΗΣ.

Η επιχειρησιακή λειτουργία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ χαρακτηρίζεται από ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Με αίσθημα ευθύνης, η εταιρεία ακολουθεί τα ESG κριτήρια και συνεχίζει την πορεία της για ένα βιώσιμο αύριο, λαμβάνοντας αναγνώριση από έγκριτους φορείς, όπως το QualityNet Foundation.