Από διπλό φίλτρο εφορίας και ΟΓΑ θα περνούν οι επιστροφές πετρελαίου στους αγρότες

Από διπλό συμψηφισμό με χρέη σε εφορία και ΟΓΑ οι επιστροφές πετρελαίου

Ό,τι περισσεύει από τους συμψηφισμούς με πιθανά χρέη προς την εφορία και τον ΟΓΑ θα λαμβάνουν οι αγρότες που δικαιούνται επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (121 του 2015), όπως προκύπτει από εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «κατά την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στους δικαιούχους από το προς επιστροφή ποσό του φόρου και κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού και της παρακράτησης που προβλέπονται στα άρθρα 12, 42 παρ.1 και 48 παρ.2 του Κ.Φ.Δ. (περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση), παρακρατείται ποσό μέχρι το ύψος οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Το ως άνω όριο «ετήσιων εισφορών», αφορά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, πλην της περίπτωσης επιστροφής Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος, για τις οποίες ήδη τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις περί του τρόπου και της διαδικασίας συμψηφισμού με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α.».

Με λίγα λόγια, οι επιστροφές πετρελαίου (που σημειωτέον εκκρεμούν για την τελευταία διετία), θα περνούν από διπλό συμψηφισμό: Πρώτα με τυχόν οφειλές προς την Εφορία και εν συνεχεία με τυχόν χρέη προς το ασφαλιστικό ταμείο των αγροτών, ήτοι τον ΟΓΑ.

Όλα αυτά βεβαίως μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 οπότε και, όπως προβλέπει το μνημόνιο και έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή, καταργείται η διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες.

Γιάννης Τσατσάκης