Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για ρύζι, συμπύρηνο και πορτοκάλι

Οι 17 επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών που θα συμμετέχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2017

Καθορίστηκαν με αποφάσεις που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το ρύζι, τα συμπύρηνα ροδάκινα και τα πορτοκάλια χυμοποίησης. Με τον τρόπο αυτό – όπως όλα δείχνουν – ανοίγει ο δρόμος για τις πληρωμές τους το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», η συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι ορίζεται στα 32,7 ευρώ/στρ., για τα συμπύρηνα ροδάκινα ορίζεται στα  16,9 ευρώ/στρ.  και στα πορτοκάλια χυμοποίησης στα 31,6 ευρώ/στρ.. 

Η απόφαση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Η απόφαση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα συμπύρηνα ροδάκινα

Η απόφαση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια χυμοποίησης