Η συνδεδεμένη ενίσχυση σε σιτάρι, όσπρια, ψυχανθή, σπαράγγι (upd)

Ημέρα… συνδεδεμένης ενίσχυσης η σημερινή για το ΥπΑΑΤ, αφού αναρτούνται στην Διαύγεια η μία μετά τις άλλη οι αποφάσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πολυπόθητες πληρωμές όπως πρώτη έγραψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ της η «Ύπαιθρος Χώρα»

Ειδικότερα αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου με θέμα: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή για το έτος ενίσχυσης 2015».

Σύμφωνα με την απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 175 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 17,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Δείτε την απόφαση με τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα ψυχανθή

Σπαράγγι

Για το σπαράγγι σύμφωνα με ανάλογη απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2015, καθορίζεται στα 385 €/εκτάριο ή 38,5 ευρώ/στρμ.

Στη σχετική υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, “η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 1.463,13 εκτάρια.” Συμπληρώνεται ότι “η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σπαραγγιού για το 2015 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (3.900 εκτάρια)”, οπότε “προκύπτει ότι το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ο λόγος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς την έκταση αναφοράς”.

Δείτε την απόφαση με τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο σπαράγγι

Όσπρια

Επίσης, αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση για το έτος ενίσχυσης 2015».

Σύμφωνα με την απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 244,12 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 24,412 ευρώ ανά στρέμμα.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι ελήφθη υπόψη “το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας οσπρίων για το 2015 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων”, πράγμα που “οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την επιλέξιμη έκταση.”

Δείτε την απόφαση με τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια

Νωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε:

Στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου σχετικά με τον: «Καθορισμό ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το σκληρό σιτάρι για το έτος ενίσχυσης 2015».

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει: «το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 45,57 €/εκτάριο (4,557 ευρώ/στρ.)»

Δείτε την απόφαση με τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι