Συνεργασία Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ελαιοτριβέων

Συνεργασία Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ελαιοτριβέων

Οι διαδικασίες και οι κανονισμοί που διέπουν τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την προσαρμογή στο νέο νομικό πλαίσιο και η αναγκαιότητα διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ενημέρωσης και συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των ελαιοτριβέων.

Η εκδήλωση διεξήχθη στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας την Τρίτη 22/3 από την Αντιπεριφέρεια Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας της Περιφέρειας. Και οι ελαιοτριβείς και οι εκπρόσωποι συνεταιρισμών είχαν επιπλέον την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες μεταποίησης ελαιοκάρπου.

Ο πρόεδρος των ελαιοτριβέων Σωκράτης Κρητικός ζήτησε εκ μέρους των ελαιοτριβέων πίστωση χρόνου, αποδεχόμενος ότι η κίνηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι στην κατεύθυνση της συνεργασίας και αρωγής των ελαιοτριβέων, ενώ δεσμεύτηκε ότι την φετινή περίοδο όλοι οι ελαιοτριβείς και συνεταιρισμοί θα τηρήσουν τη νομοθεσία, αποφεύγοντας την ρύπανση του περιβάλλοντος, όπως συνέβαινε – σε κάποιες περιπτώσεις – μέχρι σήμερα.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη της Περιφέρειας ζητούν την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών αλλά και την βοήθεια στους ελαιοτριβείς για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους και τους ελαιοτριβείς να δεσμεύονται για στενότερη συνεργασία με την ΠΙΝ.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συνάντηση είναι:

  • Οι ελαιοτριβείς πρέπει να τηρήσουν στο επόμενο διάστημα τις κείμενες διατάξεις που ορίζει ο νόμος.
  • Η Αντιπεριφέρεια Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας της Περιφέρειας δεσμεύτηκε για συνομιλία με το Υπουργείο ούτως ώστε να εκδοθεί καινούργια εγκύκλιος που να καθορίζει για τις νησιωτικές περιοχές διαφορετικά όρια όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις λατομικές περιοχές.
  • Σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου είκοσι ημερών, θα υπάρξει μία καταληκτική συνάντηση όπου μαζί με τους ελαιοτριβείς σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος της υπηρεσίας, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο κλπ θα παρουσιαστούν οι εναλλακτικές προτάσεις παραγωγικής αξιοποίησης της μούργας, την οποία πρέπει άμεσα να εφαρμόσουμε στο νησί μας.
  • Θα γίνει συγκεκριμένη προσπάθεια μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα να δοθεί προτεραιότητα στη συγχώνευση ελαιοτριβείων (διατηρώντας τον συνολικό όγκο επεξεργασίας), θεωρώντας ότι ένας αριθμός μικρότερος των 70 περίπου ελαιουργείων που υπάρχουν στο νησί μας θα παρέμβει πιο ουσιαστικά και στη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μούργας.