Αυτό το άρθρο είναι 103 μηνών

Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

07.12.2015
2' διάβασμα
schedio-diacheirisis-gia-tin-periochi-prostasias-tis-fysis-tis-limnis-kastorias-6751

Με το διαχειριστικό σχέδιο της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της λίμνης Καστοριάς στα πλαίσια πάντοτε των όρων και των προϋποθέσεων που τέθηκαν στη πράξη χαρακτηρισμού της περιοχής αυτής (Π.Δ.14/12, ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ) καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, εξειδικεύονται οι όροι και οι περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων ενώ προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα το σχέδιο διαχείρισης συνοδεύεται από σχέδια δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, οι δράσεις, τα έργα και τα προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και φορείς χρηματοδότησης τους καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους αλλά και οι φορείς εφαρμογής τους.

Επισημαίνεται, ότι στην παρούσα μελέτη οι προτεινόμενες δράσεις/ενέργειες που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια αφορούν στη διαχείριση της περιοχής μέσω:

  • της προστασίας/διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας και των υπόλοιπων φυσικών αξιών μακροπρόθεσμα,
  • της προώθησης υγιών διαχειριστικών πρακτικών με σκοπό την αειφορική χρήση της περιοχής,
  • της προστασίας των φυσικών πόρων από αντιτιθέμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν τη βιολογική ποικιλότητα της περιοχής,
  • της συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη,
  • της παροχής πρόσβασης του κοινού με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι φυσικές και πνευματικές ανάγκες των επισκεπτών αλλά και να διατηρούνται οι αξίες της περιοχής για την παρούσα και τις ερχόμενες γενεές,
  • της υποστήριξης των οικονομικών δραστηριοτήτων και τρόπων ζωής που είναι σε αρμονία με τη φύση και τη διατήρηση του κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού της τοπικής κοινωνίας.
ΓΡΑΦΕΙ: