Τα μπλόκα πιέζουν και τα προγράμματα

Στόχος οι πρώτες προκηρύξεις να βγουν πριν από τον Μάιο

Τα μπλόκα πιέζουν και τα προγράμματα

Αγώνα δρόμου για την προκήρυξη των πρώτων δράσεων του ΠΑΑ, νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί (αρχές καλοκαιριού), πραγματοποιεί η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ. Υπό την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι επιτελείς της Αχαρνών 2 φαίνεται να συμφωνούν ότι, εκτός όλων των άλλων που πρόκειται να «δώσουν» στους αγρότες, καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τα προγράμματα, που αναμένεται προκηρυχθούν πρώτα, είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, των Νέων Αγροτών και τα Leader. Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου προγράμματος δομούνται γύρω από έξι βασικές προτεραιότητες. Ειδικότερα:

  • Την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, με κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκατ. ευρώ.
  • Την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ήτοι 713 εκατ. ευρώ.
  • Την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.
  • Την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων, που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.
  • Την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.
  • Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.

Χρήστος Διαμαντόπουλος