Η Τράπεζα της Ελλάδας θεωρεί απαραίτητη την «προσαρμογή» της φορολογίας αγροτών

Η Τράπεζα της Ελλάδας θεωρεί απαραίτητη την «προσαρμογή» της φορολογίας αγροτών

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της αξιολόγησης και, μέσω αυτής, για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θεωρεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας την «ευθυγράμμιση», όπως την αποκαλεί, της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος.

Στην έκθεσή του που δόθηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στη δημοσιότητα, ο κ. Στουρνάρας παραδέχεται επίσης ότι η αυξημένη προκαταβολή φόρου ήταν ένα από τα μέτρα που συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων του 2015.

Αναλυτικότερα, στην έκθεσή του ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρει ότι «πρώτο και κρίσιμο για τις μελλοντικές εξελίξεις βήμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό απαιτεί ―σε πρώτη φάση― την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος και την ευθυγράμμιση της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος» Οι δράσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση του προγράμματος. Είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν την ασφαλιστική και δημοσιονομική βιωσιμότητα και για να αποκαταστήσουν την κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη μεταξύ γενεών και ομάδων φορολογουμένων».

Επίσης επισημαίνει ότι «τα έσοδα από την άμεση φορολογία παρουσίασαν μείωση κατά 3,5% σε σχέση με το 2014 και σημαντική υπέρβαση έναντι του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου, καθώς όλες σχεδόν οι κατηγορίες των άμεσων φόρων υπερέβησαν τον ετήσιο στόχο. Οι άμεσοι φόροι ενισχύθηκαν σημαντικά από τις αποδόσεις των μέτρων των νόμων 4321/201521, 4334/201522 και4336/201523. Ειδικότερα: Tα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν μείωση (-0,4%) σε σχέση με το 2014. Παρά το μειωμένο ρυθμό μεταβολής, οι φόροι εισοδήματος υπερέβησαν τον ετήσιο στόχο. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στην πολύ καλή απόδοση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω της αυξημένης παρακράτησης και της αυξημένης προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τους αγρότες».