ΥπΑΑΤ: Εντός Δεκεμβρίου η προκαταβολή της εξισωτικής του 2015

Μελέτες καταγραφής νέων επιλέξιμων βοσκοτόπων για 8 Π.Ε. της χώρας

Απαντώντας σε ερώτηση του Βαγγέλη Μπασιάκου (βουλευτής Ν.Δ. Βοιωτίας) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου σχετικά με τις πληρωμές δράσεων των μέτρων ΠΑΑ 2007-2013 έκανε γνωστά τα παρακάτω:

  • Μέτρο 2.1.1-2.1.2 (Εξισωτική αποζημίωση)
    Η προκαταβολή εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015 εκτιμάται ότι θα καταβληθεί εντός Δεκεμβρίου του 2015.
  • Μέτρο 2.1.4 (δράσεις 1.1 Βιολογική γεωργία, 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία, 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών)
    Για τις δράσεις 1.1 Βιολογική γεωργία και 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών έχει ήδη καταβληθεί η ενίσχυση για το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων, σχεδόν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και οι πληρωμές των ετών 2013 και 2014. Για τη δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία, οι πληρωμές του έτους εφαρμογής 2012 θα ξεκινήσουν να διενεργούνται εντός Νοεμβρίου του 2015.