Φλώρινα: Ανακοίνωση προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Ανακοινώθηκε η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την 2η τροποποίηση για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων», σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 15, όπου κάθε επιλέξιμος παραγωγός δύναται να αιτηθεί με επαρκώς αιτιολογημένη γραπτή δήλωσή του την τροποποίηση ποικιλίας, την τροποποίηση χαρτογραφικών στοιχείων του τεμαχίου ή και την αλλαγή τεμαχίου ως την 10η Ιουνίου 2024, ημερομηνία υποχρέωσης ολοκλήρωσης του μέτρου της αναφύτευσης. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνα περιλαμβάνει δράσεις όπως:

– Εκρίζωση – αναφύτευση στην ίδια ή σε άλλη θέση.

– Φύτευση αμπελώνων βάσει άδειας αναφύτευσης.

– Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση, κ.λπ.).

– Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων).

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν άδειες αναφύτευσης) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Πηγή: ertnews.gr